Cơ sở dữ liệu đề án 102
1 Quyết định số 19/QĐ-PCTT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai
Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ quản lý nhà nước, thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về phòng chống thiên tai, đê điều, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách, đào tạo, truyền thông, tư vấn đầu tư xây dựng trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, đê điều và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Ban hành: 18/08/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
2 Luật tài nguyên nước
Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ban hành: 21/06/2012
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
3 Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng cục Phòng, chống thiên tai là tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.
Ban hành: 03/07/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
4 Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT về "Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội"
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc, nội dung thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phất triển kinh tế-xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...
Ban hành: 06/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 30/07/2016
5 Quyết định 1100/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật
Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiên Công ước, góp phần thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của quốc gia thành viên Công ước, phù hợ với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam
Ban hành: 21/06/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 23/06/2016
6 Tài liệu CBDRM có lồng ghép giới
Tài liệu cung cấp các khái niệm, nguyên tắc, hướng dẫn chung về lồng ghép giới trong các bước quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và hướng dẫn chi tiết về lồng ghép giới trong các bước ĐGRRTT DVCĐ và lập Kế hoạch PCTT cấp xã.
Ban hành: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 21/04/2016
7 Quyết định Phê duyệt kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thủy lợi
Nhằm giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực thủy lợi, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020
Ban hành: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 20/04/2016
8 Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Để chủ động ứng phó, hanh chế khó khăn, giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương theo doi sát tình hình, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo; tổ chwucs thực hiện nghiêm túc cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
Ban hành: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 17/03/2016
1 Khuyến nghị Hà Nội về Giới trong Giảm nhẹ rủi ro thiên tai
UN Women phối hợp cùng với Chính phủ Việt Nam, UNISDR, UNDP và các đối tác khác, với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản tổ chức hội nghị về Bình đẳng Giới và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai đã được từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 năm 2016. Hội nghị đã tập hơn hơn 300 đại biểu tới từ Việt Nam và 22 quốc gia khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương với mục tiêu xác định các hành động cụ thể để đảm bảo việc thực hiện Khung Hành động Sendai trong khu vực có trách nhiệm giới.
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
2 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước cấp cho đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Thông tư này Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước cấp cho thực hiện hoạt động liên quan đến Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
3 Báo cáo kết quả khoá học Phương pháp và Kỹ năng viết báo cáo
Ngày 06-07/09/2013, tại Khách sạn Công Đoàn, Sa Pa, Lào Cai, dự án Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 2 (SCDM II) đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng viết báo cáo cho các cán bộ cấp TW. Khóa tập huấn đã có 19 học viên tham dự. Báo cáo này trình bày tiến trình và kết quả của khoá tập huấn nói trên. Nhân dịp này chúng tôi xin được cảm ơn ban lãnh đạo trung tâm, các cán bộ Dự án SCDM II và các học viên đã tạo mọi điều kiện để khoá học thành công
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
4 Báo cáo kết quả khoá học Kỹ năng thúc đẩy
Ngày 22-23/6/2013, tại Khách sạn Vạn Phong, Đồ Sơn, Hải Phòng, dự án Nâng cao năng lực thể chế về quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 2 (SCDM II) đã tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy cho các cán bộ cấp TW. Báo cáo này trình bày tiến trình và kết quả của khoá tập huấn.
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
5 Nghiên cứu chi tiết Hệ thống cảnh báo sớm cho vùng hạ lưu của các hồ chứa ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Nghiên cứu phát triển mô hình quản lý tổng thể hồ chứa bao gồm hệ thống thông tin giám sát hồ chứa, hỗ trợ ra quyết định và cơ chế cảnh báo sớm cho cộng đồng vùng hạ du sông Hương. Vùng nghiên cứu của dự án bao gồm hồ thủy điện Hương Điền, và 3 xã thí điểm nằm trong vùng hạ lưu đập thủy điện, tỉnh Thừa thiên Huế. Lựa chọn 3 xã thí điểm để thiết kế hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt do ảnh hưởng của hồ Hương Điền
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
6 Báo cáo Tiến độ Quốc gia về việc thực hiện Khung hành động Hyogo (2011-2013)
Báo cáo sử dụng công cụ Giám sát HFA. Giám sát HFA là một công cụ trực tuyến để nắm bắt các thông tin về tiến độ HFA do các đối tác thực hiện và đánh giá. Mục đích chính của công cụ này là để hỗ trợ các quốc gia theo dõi và đánh giá tiến độ và những thách thức trong quá trình thực hiện giảm rủi ro thiên tai và các hoạt động phục hồi được thực hiện ở cấp quốc gia, phù hợp với các ưu tiên của Khung hành động Hyogo
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
7 Tài liệu hướng dẫn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Mục đích của tài liệu nhằm Hướng dẫn chính quyền cấp xã, thôn/bản/ấp và các bên có liên quan thực hiện Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Ngày làm: 28/02/1998
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
8 Bộ chỉ số theo dõi đánh giá đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng "
Thông tin đang được cập nhật...
Ngày làm: 01/01/0001
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 01/07/2016
1 Báo cáo Phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phương án diễn tập bão siêu mạnh
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
2 Báo cáo tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017
Sông Sài Gòn thuộc Bình Dương bờ sông có 39 điểm sạt lở 23.606m chiều dài mỗi điểm từ 6-735m; sông Thị Tính có 06 điểm sạt lở; sông Đồng Nai có 21 điểm sạt lở...
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
3 Báo cáo Về tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Bão và áp thấp nhiệt đới: Năm 2016 có 17 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) (10 cơn bão và 7 cơn ATNĐ) hoạt động trên biển Đông, cao hơn năm 2015 là 5 cơn bão và 5 ATNĐ...
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
4 Báo cáo Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Vĩnh Long
Bão và áp thấp nhiệt đới: Năm 2017 có 22 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) (16 cơn bão và 6 cơn ATNĐ) hoạt động trên biển Đông, cao hơn năm 2016 là 6 cơn bão và thấp hơn 1 cơn ATNĐ. - Nhiệt độ: Nền nhiệt độ trung bình ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ từ 0,3 – 1,0 oC và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (CKNN). Nhiệt độ cao nhất là: 36,2 oC (ngày 23/4/2017). Nhiệt độ thấp nhất là: 21,6 oC (ngày 08/03/2017)...
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
5 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2017 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2018 tỉnh Thái Nguyên
Năm 2017 có 2 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến tỉnh, 9 đợt không khí lạnh gây ra 3 ngày rét đậm, sông cầu xuất hiện 15 đợt lũ, 2 đợt nắng nóng, 18 đợt mưa dông....
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
6 Báo cáo Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ PCTT năm 2017, tỉnh Phú Thọ
Trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 27 đợt thiên tai (nhiều hơn 9 đợt so với năm 2015), gồm: 09 đợt mưa, dông, trong đó: 04 đợt mưa mức rủi ro thiên tai là cấp độ 1, lượng mưa lớn nhất đạt 354mm tại TP Việt Trì. 04 đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày lên tới trên 40,3oC (TP Việt Trì); 01 đợt mức rủi ro thiên tai là cấp độ 1 (ngày 11-15/6). 03 đợt ảnh hưởng hoàn lưu bão: Bão số 01 từ 26/7 - 28/7; bão số 2 từ ngày 30/7 - 02/8; bão số 3 từ ngày 17/8- 19/8...
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
7 Báo cáo Kết quả triển khai công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ PCTT năm 2018, tỉnh Phú Thọ
Năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó các đợt mưa lớn điển hình bao gồm: Đợt mưa từ ngày 16-21/7 do ảnh hưởng của bão số 2, lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, cá biệt tại trạm Phú Thọ lên tới 222mm; đợt mưa từ ngày 15-16/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng tại trạm khí tượng Việt Trì là 269mm/ngày; đợt mưa từ ngày 10-13/10, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, cá biệt tại trạm Minh Đài là 321mm...
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
8 Báo cáo Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Ninh Thuận
Năm 2015, là năm tình hình thời tiết diễn ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có những biến đổi bất thường. Lượng mưa thấp, mùa mưa kết thúc vào giữa tháng 12, nhưng lại xảy ra thiếu nước vào mùa mưa và ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân trên địa toàn tỉnh trong năm 2016...
Ngày làm: 13/02/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 28/02/2018
1 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai Xã Bản Lang - Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu
Là một xã miền núi nên hàng năm xã phải đối đầu với nhiều loại thiên tai như: lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, lốc xoáy, rét hại, sét. Những năm gần đây xảy ra thiên tai lớn, diễn biến khá phúc tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân trong xã...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 04/11/2015
2 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Chiềng Đông - Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La
Là một xã trung du miền núi, có dòng suối Vạt và suối Hịt chảy qua, lại có nhiều khe lạch chảy về, vì vậy hàng năm vào mùa mưa bão thường bị mưa, lũ quét kèm theo sạt lở đất, gây thiệt hại lớn đến tài sản, hoa màu của nhân dân và của Nhà nước, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế của địa phương...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
3 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Chiềng Xôm - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La
Là một xã miền núi, có dòng suối Nậm la 5 km chảy qua, lại có nhiều khe lạch chảy về, mặt khác do dòng suối Nậm La thoát lũ qua 5 cửa hang ngầm thường xuyên bị bồi lấp sau mùa mưa lũ, vì vậy hàng năm vào mùa mưa bão thường bị mưa, lũ gây ngập úng dài ngày và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân và của nhà nước. Ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
4 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Húc Động - Huyện Bình Liêu - Tỉnh Quảng Ninh
Là một xã miền núi nhưng chỉ cách biển trên 30 km theo đường chim bay nên hàng năm xã phải đối đầu với nhiều loại thiên tai như: Bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, lốc xoáy, rét hại, giông, sét. Nhiều năm xảy ra thiên tai lớn, gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trong xã. Chỉ riêng năm 2013 đã xảy ra 2 trận bão mạnh, 1 trận lũ quét, nhiều lần sét làm sập 5 nhà, 24 nhà bị hư hỏng nặng, 26 con trâu bị trôi, 6,91 ha lúa bị mất hoàn toàn, 20m mương xây, 70m đường ngầm bị hư hỏng nặng ước tính thiệt hai hàng trăm triệu đồng...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
5 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Hùng Sơn - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
Hùng Sơn là xã hàng năm phải chịu nhiều loại hình thiên tai như: bão, ATNĐ, hạn hán, rét hại, mưa đá…Đặc biệt là ngập lụt, SLĐ...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
6 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Nam Cường - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn
Các loại hình thiên tai đã xảy ra ở nam Cường là hạn hán, rét hại, sạt lở đất, lốc xoáy, sét và điển hình nhất là ngập úng. Hầu như năm nào cũng xảy ra ngập úng, rét hại, hạn hán...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
7 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Quảng Sơn - Huyện Hải Hà - Tỉnh Quảng Ninh
Thời tiết xã Quảng Sơn có 02 mùa rõ rệt, mùa mưa thường bắt đầu vào tháng 3 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Mùa mưa thường xảy ra mưa to lũ lớn phá hoại hoa màu và nhà cửa, mùa khô thường khô hanh làm tăng nguy cơ cháy rừng...
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
8 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai - Xã Rã Bản - Huyện Chợ Đồn - Tỉnh Bắc Kạn
Là một xã miền núi, nhưng có nhiều sông, suối chảy qua nên hàng năm vào mùa mưa bão thường bị lũ quét và sạt lở đất, gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân. Ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Ngày làm: 11/03/2018
Tình trạng: Còn hiệu lực
Cập nhật: 12/11/2015
Bản quyền - Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống thiên tai
Địa chỉ: Số 54 ngõ 102 Trường Chinh – Đống Đa – Hà Nội..
Điện thoại: +84-436291511 - Fax: +84-437336647
Email: trungtampctt@vndma.gov.vn - Website: www.dmptc.gov.vn
Số người online: 1
Tổng số lượt truy cập: 12475